MAKTEC

Bộ máy khoan búa (MT817KSP)
Máy bào (MT191)

Máy bào (MT191)

1.383.000đ

Máy bào chạy điện (MT111)
Máy cắt (MT412)

Máy cắt (MT412)

1.080.000đ

Máy cắt (MT413)

Máy cắt (MT413)

1.082.000đ

Máy cắt sắt (MT241)
Máy chà nhám rung (MT925)
Máy chà nhám tròn (MT922)
Máy cưa kiếm (MT450)
1 đến 12 tổng 56