Máy mài góc 230MM (GA9020R01)

GA9020R010141082060981MAKITA
2022-03-19 106
   
VND
  • 27910002.791.000đ
  
Máy mài góc 230MM (GA9020R01)
5513

  3 đánh giá / Viết đánh giá


Sản phẩm liên quan

Máy mài 100mm (CT13288)
Máy mài góc (CT13322)
Máy mài 125mm (CT13290)

Sản phẩm đã xem

Máy mài góc 230MM (GA9020R01)