Máy mài góc 230MM (GA9050)

GA90500141082060981MAKITA
2021-12-20 50
   
VND
  • 23230002.323.000đ
  
Máy mài góc 230MM (GA9050)
5513

  3 đánh giá / Viết đánh giá


Sản phẩm liên quan

Máy mài 2 đá (CT13333)
Máy mài góc 100MM (9553NB)
Máy mài góc 150MM (MT905)

Sản phẩm đã xem

Máy mài góc 230MM (GA9050)