Máy tổng hợp

Máy tổng hợp

Bộ sản phẩm pin (DLX2085M)
HK – DS10-1.5-Máy duỗi sắt
Máy bắn keo (GKP 200CE)

Máy bắn keo (GKP 200CE)

1.550.000đ 1.570.000đ

Máy duỗi sắt

Máy duỗi sắt

4.180.000đ

Máy ghép mọng (PJ7000)
Máy khuấy sơn (EG-105)
Máy trộn sơn (MT660X)
1 đến 12 tổng 15